Κατηγορία: Σενάριο

Τι είναι ο απαγωγικός συλλογισμός — Επίλυση προβλημάτων για συγγραφείς

Ο απαγωγικός συλλογισμός είναι μια προσέγγιση «αφαίρεσης» της κριτικής συλλογιστικής που προσφέρει τις πιο πιθανές προϋποθέσεις για να έχουν συμβεί με ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα.

Πώς να γράψετε μια ανάλυση χαρακτήρων για ένα σενάριο — Pro-Tips

Πώς να γράψετε μια ανάλυση χαρακτήρων για ένα σενάριο, συμπεριλαμβανομένων 4 βασικών επαγγελματικών συμβουλών που θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε έναν πολυεπίπεδο και στοχαστικό χαρακτήρα.