Κατηγορία: Παραγωγή

Τι είναι τα χρώματα αναθεώρησης σεναρίου — Ένας οδηγός για κινηματογραφιστές

Τα χρώματα της αναθεώρησης σεναρίου χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό αξιοσημείωτων αλλαγών και αναθεωρήσεων για να γνωρίζουν όλοι σε ποια έκδοση του σεναρίου επεξεργάζονται.